เที่ยวเกาะ เลาะทุ่ง หุงข้าวบิณ...
ReadyPlanet.com


เที่ยวเกาะ เลาะทุ่ง หุงข้าวบิณฑ์ เยือนถิ่นจักสาน


 เครื่องปั้นดินเผา ที่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ชาวมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถิ่นที่จะไปเยือนในครั้งนี้ อยู่ในจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( Otop Village) เป็นถิ่นแห่งวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยนั้น  มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แนบแน่นกับสายน้ำเจ้าพระยาและสายน้ำที่ไหลรวมกันเป็นเจ้าพระยา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการทำมาหากินหลัก อาชีพเสริม และวิถีแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งการเข้าถึงก็สะดวกสบาย ชาวบ้านก็พร้อมที่จะต้อนรับและแบ่งปันแก่ผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนด้วยน้ำใจไมตรี

เกาะเกร็ด จังหวัดปทุมธานี เป็นเกาะที่เกิดจากการขุดคลองลัดเกร็ดในสมัยสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2265  ด้านหนึ่งของเกาะเกร็ดเป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญที่โยกย้ายถิ่นมาจากแผ่นดินมอญก่อนที่หงสาวดีจะถูกพม่าเข้ายึดครอง แล้วได้รับพระราชทานให้มาอยู่ที่อำเภออปทุมธานีแห่งหนึ่ง และที่เกาะเกร็ดแห่งหนึ่ง ชาวมอญนั้นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนชาวไทย นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและเชิงช่างอีกหลายแขนงด้วยกัน

เมื่อเราข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดกลางเกร็ด ขึ้นสู่ท่าน้ำวัดฉิมพลี สิ่งแรกที่นำความซาบซึ้งประทับใจ คือ การต้อนรับด้วยการร่ายรำของมอญรำ สาวต่างวัยแต่งกายชุดตามประเพณีด้วยสีสันสดใส ร่ายรำด้วยท่วงท่าที่งามสง่า ให้เราได้ชื่นชม ก่อนที่เราจะเข้านมัสการพระประธานในโบสถ์วัดฉิมพลี  และเดินเท้าต่อไปยังศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เป็นงานปั้นที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญโดยแท้  จากนั้นเดินไปชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร ขนมหวานหัตรา จ่ามงกุฎ ที่อร่อยแล้วยังมีความสวยงามอีก แวะเช็คอินที่บ้านมอญโบราณ 200 ปีที่ศาลเจ้าพ่อหนุ่ม สักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส พระนนท์มุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี ชมเจดีย์เอียง จากนั้นไปชมการแสดงเพลงเจ้าขาวที่จะใช้เล่นเป็นเพลงเรือของชาวมอญในฤดูน้ำหลาก ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดไผ่ล้อม และสักการะพระประธานในโบสถ์วัดไผ่ล้อม และวัดเสาธงทอง ชมเจดีย์รูปมะเฟืองขนาดใหญ่ที่เหลือองค์เดียวในโลกที่วัดเสาธงทอง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะเกร็ดทั่วไปมักจะลงเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือ และสามารถเดินเที่ยวชมได้ทั้งเลี้ยวซ้ายไปทางวัดฉิมพลี และเลี้ยวขวาออกไปทางวัดไผ่ล้อม ซึ่งมีความน่าสนใจที่จะเข้าไปเที่ยวชมทั้งสองด้าน

 

ชุมชน OTOP Village บ้านหนองสรวง อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา

ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่บ้านหนองสรวง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นจุดหมายที่สอง เราได้มากราบนมัสการหลวงปู่เจียม ซึ่งเป็นประติมากรรมพระนอนในพระอุโบสถ ที่วัดกระแชง หรือวัดกระแซง เพราะเดิมลำน้ำหน้าวัดเป็นที่ชุมชนจอดเรือกระแซงที่มาค้าขายข้าวนั้นเอง แล้วจึงนั่งรถกระแทะรับลมเย็น ชมวิวท้องทุ่งมุงสู่บ้านหนองสรวง ซึ่งชาวบ้านต้อนรับด้วยรำกลองยาว และเต้นรำกำเคี่ยว ด้วยอาชีพหลักของที่นี่ คือการทำนา จึงมีแปลงสาธิตการทำนาให้ผู้มาเยือนได้ทดลองลงมือด้วยตนเอง ชมฟาร์มจิ้งหรีด การเพาะเห็ด และชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดและจิ้งหรีด สาธิตการเผาไม้เพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้ งานเครื่องจักสานไม้ไผ่เป็นพวงกุญแจ การตกกุ้งที่มีชุกชุมในแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักท่องเที่ยว ชิมอาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์ชุมชนและผักปลอดสารพิษ ได้ทั้งความเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่ทีเดียว

การตัดกระดาษม่าบังตาและประดับในงานมงคล บ้านพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี

 

พระนอนจักรสีห์ พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดสิงห์บุรี ที่พุทธศาสนิกชนแวะมานมัสการกันเป็นประจำ ใกล้กันที่หมู่บ้านจักรสีห์ เป็นหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว อีกแห่งในภาคกลาง ซึ่งสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ นำมาถวายเพื่อขอพรพระให้ทำการเกษตรได้ผลดีและความอยู่เย็นเป็นสุข ทำในช่วงสงกรานต์ 13-15 เมษายน ชมการตัดกระดาษบังตาที่ใช้ในงานมงคลต่างๆ ชมศิลปะพร้อมฝึกหัดวาดภาพที่บ้าน “ควายอาร์ต” และชมบ้านเก่าแก่ของขุนบริหารจักรสีห์ ทั้งมีผลิตภัณฑ์โอทอปพร้อมจำหน่ายอีกมากมาย

งานจักสานที่ออกแบบให้สวยงามทันสมัย บ้านยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า โทร.0925322299

จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดอ่างทอง หมู่บ้านยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง คือจุดหมาย หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่มีประวัติมาตั้งชุมชนโดย เจ้าฉ่า แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา บ้านเจ้าฉ่านอกจากทำการเกษตรเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ติดลำน้ำน้อยแล้ว ยังมีงานจักสานไม้ไผ่ทั้งแบบดั่งเดิม และแบบสมัยใหม่ที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้ออีกด้วย เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายสินค้า otop  ทั้งมีกระท้อนจำหน่ายในช่วงฤดูกาล และบริการนั่งรถอีต๊อกชมยางนาและแม่น้ำน้อยอีกด้วย

สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ได้เที่ยวเกาะ ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เลาะทุ่งที่บ้านหนองสรวง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หุงข้าวบิณฑ์ที่บ้านจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี เยือนถิ่นจักสาน ตำบลบางเจ้าฉ่า บ้านยางทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำกิจกรรม รับประทานอาหารอร่อย และสามารถซื้อของฝาก otop ที่ถูกใจกลับไปบ้านอีกด้วย หากได้ไปสักครั้งแล้วจะรักในการต้อนรับและไมตรีจิตของชาวบ้านจนอยากจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน

 

 

 Post by Admin Post And Answer by Member only :: Date 2018-12-08 06:12:30 IP : 27.55.89.5


Copyright © 2010 All Rights Reserved.