Ban Jabo village, Mae Hong Son
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


Ban Jabo village, Mae Hong Son

ท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ทะเลหมอกยามเช้าที่ปกคลุกบนเทือกเขาสูง เป็นวิวสวยที่พบเห็นได้ง่ายดายที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านจาโบ่ ที่โด่งดังมาจากภาพการนั่งกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาตั้งแต่เช้ามืดพร้อมชมวิวทะเลหมอก ที่บ้านจ่าโบนี้ได้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ดำเนินการโดยชุมชน  ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาลาหู่ ที่ย้ายมาจากห้วยยาว โดยนายจาโบ่เป็นผู้นำชุมชน จึงเรียกขานว่าบ้านจ่าโบ
 
 
   
ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หาของป่า และรับจ้างทั่วไป งานทางด้านหัตถกรรมก็ทำจักสาน และทอผ้า มีประชากรเพียง 200 กว่าคน 53ครอบครัว ด้วยภูมิประเทศของหมู่บ้านอยู่บนเทือกเขาสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน จึงทำให้อากาศดี ทั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่สำคัญ คือ ถ้ำผีแมน
 
 
เมื่อ พ.ศ. 2543-2545 ได้มีโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. สำนักงานภาค) พื้นที่เป้าหมาย ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่ละนา บ้านจาโบ่ บ้านบ่อไคร้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน เนื่องจากทั้ง หมู่บ้านมีพื้นที่ถ้ำและแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน
 
 
กิจกรรมท่องเที่ยวบ้านลาหู่ นอกจากจะได้พักในโฮมสเตย์ ได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างการเดินป่าหรือการไปเที่ยวถ้ำแล้ว ยังได้รับความสนุกและมีประสบการณ์ได้ความรู้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าสนใจ หากเดินทางไปตรงกับเวลาที่มีการจัดทำพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีกินวอปีใหม่ พิธีกินข้าวใหม่ หรือกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การเตรียมไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด ปลูกถั่วแดง การเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาบริโภค การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 
 
การเดินทาง

มาได้ทั้งทางจากอำเภอปายหรืออำเภอแม่สะเรียง มาตามถนนสาย 1095

 
ภาพโดย จำลอง บุญสอง
 
 

 

 




จังหวัดแม่ฮองสอน

แม่สะเรียง..แม่ฮ่องสอน article
ตากสู่แม่ฮ่องสอน เส้นทางสวยทรหด
ปางอุ๋ง บ้านรวมไทย บ้านรักไทย
พระตำหนักปางตอง แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน