พุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร
dot dot
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์


free counters


พุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร
 
วัดเขาพระอังคาร เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่มีอายุในสมัยขอมเรืองอำนาจ ความสวยงามของวัดพุทธศิลป์ผสมศิลป์ขอม  แนวเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  ภายหลังได้มีการสร้างวัดด้วยสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ทับของเก่า   มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย ดูสวยงามแปลกตาสวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์
 
 
สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง เป็นการเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบงดงาม แปลกตาและน่าสนใจยิ่ง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดก บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี ด้วยมีเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก 
 
 
พระอุโบสถสร้างเป็นโบสถ์สามยอด ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง และที่มีค่ายิ่ง คือ ใบเสมาพันปี 8 คู่ ตั้งอยู่ในทิศทั้ง 8  รายล้อมด้วยพระพุทธรูปรายตามแนวกำแพงวัด จำนวน 109 องค์  ทั้งยังมีใบเสมาที่สมบูรณ์ ที่มีลักษณะพิเศษอีก 3 ใบ ในพระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ ที่นอกโบสถ์ และรอยพระพุทธบาทจำลอง สันนิษฐานว่าทั้งใบเสมา และรอยพระพุทธบาทจำลองนั้นน่าจะสร้างมายุคเดียวกันกับปราสาทหินพนมรุ้ง หรือมีอายุมากกว่า 2,000 ปี
 
 
วัดเขาพระอังคารอยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้งราว 20 กิโลเมตร หากเดินทางมาจากปราสาทพนมรุ้ง ถึงบ้านตาเป็กแล้วเลี้ยวซ้ายมาจามทางที่จะไปละหานทรายประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวชวาเข้าถนนลูกรังอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ดังนั้นจึงอยู่ในเส้นทางการเที่ยวชมปราสาทเขาพนมรุ้ง
 
เขาพระอังคารเดิมชื่อว่า ภูเขาลอย มีประวัติตามลายแทงธาตุพนม กล่าวไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 8 ได้มีพญาทั้ง 5 ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอรหันต์ 500 องค์ เป็นประธาน และมีอีกพวกหนึ่งได้นำพระอังคารธาตุเข้ามาบรรจุไว้ที่ภูเขาลอย
 
 
ตามประวัติว่า พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว โทณพราหมณ์ได้แจกพระธาตุไป พระนครแล้ว อยู่มามีเมืองๆ หนึ่งไปขอพระธาตุทีหลังเขาพอดีพระธาตุได้แจกไปหมดแล้ว โทณพราห์มจึงเอาทะนานทองตวงเอาธาตุพระอังคาร (ขี้เถ้า) ให้มา  เมื่อได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับมาทางทิศอิสานใต้ พอถึงภูเขา ชื่อ ภูเขาลอย มีรูปลักษณะรูปร่างเหมือนรูปพญาครุฑนอนคว่ำหน้า จึงมีความคิดว่าน่าจะนำพระอังคารธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้  จึงได้สร้างสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายของพญาครุฑและเปลี่ยนชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดที่สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ   น่าจะสร้างในยุคเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง วัดอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ก.ม.  ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดีเพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
 
 
เขาอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วอีกลูกหนึ่งในบุรีรัมย์ ลักษณะทั่วไปภูเขาพระอังคารเป็นประเภทเนินลาวาบซอลท์ปากกรวยภูเขา เกิดจากการประทุของภูเขาไฟ มีปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูก และมีปากปล่องเล็กอีกหลายแห่ง การประทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารีหรือประมาณ 700,000 ปีมาแล้ว
 
ซากภูเขาไฟถ้ามองระยะไกลจะมีลักษณะเป็นเนินเขาแผ่กว้างเป็นแนวยาวเหนือใต้ ถ้ามองจากที่สูงจะเห็นเป็นรูปคล้ายพญาครุฑที่กำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้า หันหัวไปทางทิศใต้มีขุนเขาเขียวขจี คือหมู่บ้าน ถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนที่ลำตัวที่ต้นปีกซ้ายคือที่โบราณวัตถุและพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า มีปีกซ้ายเป็นเนินเขายื่นไปทางทิศตะวันออก คือหมู่บ้านเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนหางยื่นไปทางทิศเหนือทางบ้านสวายสอ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภูเขาพระอังคารมียอดสูง 331 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมพื้นที่ประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร
 

 

 
จังหวัดบุรีรัมย์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
บ้านตาลอง
ผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ E-mail: dithichaya@yahoo.co.th โทร. 0891192600