ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

ศาลหลักเมือง คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของหลักเมือง ตามธรรมเนียมพิธีของพราหมณ์,  หรือความเชื่อแบบจีนหรือลัทธิเต๋า  โดยก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง   ศาลหลักเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่ทำจากไม้มงคล เช่น ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ในลักษณะเสาปลายยอดเป็นดอกบัวตูม หรือหน้าเทวดา หรืออาจเป็นหลักหินโบราณ ใบเสมาโบราณ ที่พบในพื้นที่นั้นๆ

ในจังหวัดบุรีรัมย์มีเสาหลักเมืองและศาลหลักเมือง เดิมเป็นอาคารเล็กๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3X4เมตร หลังคาทรงเพิง กั้นฝาทั้งสี่ด้าน มีประตูด้านหน้า ต่อมาได้มีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนหลังคาเป็นทรงจั่ว กั้นผนังห้องด้านในด้วยไม้กระดาน มีการนำภาพเทพเจ้ากวนอู ภาพเจ้าปู่ เจ้าย่า วางติดด้านหลังศาลหลักเมืองให้กราบไหว้บูชาด้วย ต่อมาได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2512 สร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเป็นแบบทรงไทยจัตุรมุข หลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน และมีการปรับปรุงใหญ่อีกครั้งในปี 2539  มีการต่อเติมหลังคาทำเป็นมณฑปมียอดฉัตร 5 ชั้น

อาคารศาลหลักเมืองที่เห็นในปัจจุบันนี้ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ออกแบบโดยนายกิจจา อยู่โพธิ์ สถาปนิกกรมศิลปากร เน้นลักษณะให้เป็นเอกตาลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นเมืองปราสาทหิน และอัญเชิญรูปเคารพต่างๆ ไปไว้ในศาลเจ้าที่สร้างขึ้นใหม่ในบริเวณเดียงกัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ทำพิธีขึ้นศาลใหม่ในปี พ.ศ. 2555

ลักษณะเด่นของเสาหลักเมืองบุรีรัมย์

มีเสาหลักเมือง 2 ต้น ในที่เดียวกัน เสาต้นหนึ่งเอียงมียอดแหลม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นแรก เสาต้นที่สองตั้งตรงยอดมน สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อเมืองบุรีรัมย์ยกฐานะเป็นจังหวัดช่วง พ.ศ. 2441 ถึง พ.ศ. 2444

 
 ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์    เสาหลักเมือง
 
 ศาลเจ้า    ภายในศาลเจ้า
 
 มองจากศาลเจ้าเห็นศาลหลักเมือง    การตกแต่งศาลเจ้า
 
 รูปปั้นมังกรภายในศาล    หัวมังกรที่โผล่ออกมานอกศาลเจ้า
 
หัวเสือที่โผล่ออกมานอกศาลอีกด้านหนึ่ง   บริเวณร่มคลึ้มด้วยต้นไม้ใหญ่
จังหวัดบุรีรัมย์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
บ้านตาลอง
ผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์
พุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร