เที่ยวชมธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมหลากหลาย ที่แม่สะเรียง
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


แม่สะเรียง..แม่ฮ่องสอน article

แม่สะเรียงนั้นเป็นเมืองที่นักเดินทางอาจมาหยุดพักได้มากกว่า 1 วัน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการออกไปเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านที่หลากหลาย ด้วยเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของผู้คนหลายหลากชนเผ่า

ทัศนียภาพนาข้าวนอกเมืองแม่สะเรียง

แม่สะเรียง เมืองเล็กๆ ทว่า คึกคักด้วยผู้คนท้องถิ่น และนักเดินทาง ซึ่งมักจะอาศัยพักค้างคืนก่อนที่จะเดินทางไปเมืองแม่ฮ่องสอน หลายคนอาจไม่ทราบลึกซึ้งว่า แม่สะเรียงนั้นเป็นเมืองที่นักเดินทางอาจมาหยุดพักได้มากกว่า 1 วัน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการออกไปเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านที่หลากหลาย ด้วยเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของผู้คนหลายหลากชนเผ่า อาทิ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง ลัวะ  ต่องสู้ คนเมืองจากจังหวัดใกล้เคียง และผู้คนจากภาคอื่นๆ ที่ห่างไกล 

 

คนพื้นถิ่นเดิมของแม่สะเรียงมักจะทำการเกษตร ทำนา ไร่ถั่วเหลือง และพืชเกษตรอื่นๆ ตามที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา หรือในหุบเขา เมื่อว่างจากทำการเกษตร ก็จะทำจักสาน ทอผ้า แกะสลักไม้ ซึ่งเป็นงานฝีมือประณีตสวยงาม เมื่อเหลือจากใช้แล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในแม่สะเรียงมีวัดสำคัญหลายวัด ซึ่งล้วนแต่มีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปสำคัญ และธาตุเจดีย์ อย่างเช่น วัดกิตติวงศ์ เป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์โบราณ วัดแสนทองเป็นที่ประดิษฐานพระแสนทอง และพระเพชร วัดอุทยานรมณ์ หรือวัดจองสูง มีวิหารสถาปัตยกรรมแบบพม่า พระธาตุเจดีย์ 3 องค์ และที่อยู่ติดกัน คือ วัดศรีบุญเรือง ที่มีทั้งโบสถ์และวิหาร สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าวิจิตรงดงามมาก วัดจันทราวาส หรือวัดมันตะเล  และเมื่อออกนอกเมืองมาไม่ไกลนัก ที่วัดจอมทอง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนเนินเขา ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวแม่สะเรียงในมุมกว้างได้อย่างเต็มตา

 

บ้านพะมะลอ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ใกล้ตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร ที่นี่จะมีงานศิลปหัตถกรรมผ้าทอมือแบบประเพณีดั้งเดิม นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ถุงย่าม ซึ่งมีทั้งแบบประเพณีดั้งเดิม และแบบประยุตต์ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และยังมีการรวมตัวกันจัดบริการโฮมสเตย์ ในอัตราค่าที่พักคนละ 100 บาท/คืน ซึ่งสะอาดสอ้าน และสะดวกสบายมากทีเดียว

 

แม่น้ำยวม เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอำเภอแม่สะเรียง ในยามหน้าน้ำ และในฤดูหนาว แม่น้ำยวมจะมีน้ำไหลหลากอยู่ตลอดเวลา เหมาะอย่างยิ่งในการลงล่องแพจากนอกเมืองเข้าสู่ตัวเมืองซึ่งใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง สองฟากฝั่งนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่ง มีการทำนา หรือ เป็นทุ่งต้นอ้อ แขม บางช่วงก็เป็นสวนผลไม้ และมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม ในช่วงบ่ายคล้อยจะพบเห็นนกที่อาศัยหากินตามทุ่งหญ้าและชายน้ำมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบเห็นนกแก้วได้เป็นฝูงทีเดียว

กระเหรี่ยงที่สบเมย

ไกลออกไปอีกหน่อย สามารถเดินทางถึงแม่สามแลบ ลงล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำสาละวิน ไปถึงสบเมย คือ บริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน สายน้ำที่เชี่ยวกรากของแม่น้ำทั้งสองสายได้พัดพาเอาตะกอนทรายมาทับถมจนเกิดเป็นหาดทรายขนาดกว้างใหญ่ ทั้งยังได้ไปเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านที่สบเมยอีกด้วย

 

ผลึกแก้วที่สวยงามในถ้ำแก้วโกมล

หรือจะเดินทางจากแม่สะเรียงขึ้นมาทางเหนือ ไปยังอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อชมถ้ำแก้วโกมล หรือถ้ำน้ำแข็ง ที่วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล เดิมเรียกชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำ บ้านห้วยมะไฟ อำเภอแม่ล่าน้อย อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย สภาพภายในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแคลไซต์ (Calcite) รอบด้านทั้งบริเวณผนัง พื้น และเพดานของถ้ำ ผลึกมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันมากมายหลายแบบจับตัวกันมองดูคล้ายปะการังดอกกระหล่ำ เกล็ดน้ำแข็ง ดอกเข็ม และโคมไฟเพดาน มีสีขาวใส เหลือง แดง และน้ำตาล มีความสวยงามมากตามธรรมชาติ

              

หรือจะไปเที่ยวล่องแพที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา ที่อำเภอสบเมย อยู่ทางตอนใต้ของแม่สะเรียง เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติ   น้ำแม่เงาเป็นลำน้ำสำคัญมีความยาวที่สุดในพื้นที่ ไหลผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงา เหตุที่เรียกว่าแม่เงา เนื่องจากน้ำที่มีความใสมากจนแลเห็นเงาในน้ำได้ ลักษณะของลำน้ำจะมีความคดเคี้ยวไปตามเกาะแก่งต่าง ๆ ในฤดูฝนกระแสน้ำจะเชี่ยวมาก ในฤดูแล้งจะเหมาะแก่การล่องแพชมธรรมชาติ เพราะสองฝั่งของลำน้ำจะมีต้นไม้ออกดอกให้เห็นหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะต้นอินทนิล ที่ขึ้นอยู่ริมน้ำจำนวนมาก

 

ที่พัก 2 บรรยากาศในแม่สะเรียง โรงแรมหรู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำ และห้องนอนในโฮมสเตย์ที่บ้านพะมะลอ

 

อำเภอแม่สะเรียงเป็นจุดศูนย์กลางที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไป
จังหวัดแม่ฮองสอน

ตากสู่แม่ฮ่องสอน เส้นทางสวยทรหด
Ban Jabo village, Mae Hong Son
ปางอุ๋ง บ้านรวมไทย บ้านรักไทย
พระตำหนักปางตอง แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนPrev1Next

Opinion No. 1 (130425)

ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับประวัตินำแม่ยวมหาที่ไหนคราบบบบบบบบ

อยากรู้กำลังหา

พอดัขยัน

บอกทีนะครับเป็นโครงงานสำคัญ

mailto:บอกมาที่  mr_palm_kung@hotmail.com

ขอบคุณครับ

 

By .+**+. .+**+. (mr_palm_kung-at-hotmail-dot-com)Date 2009-09-20 12:40:33 IP : 118.172.90.97


Opinion No. 2 (130435)

แม่น้ำยวม ต้นน้ำเกิดจากทิวเขาถนนธงชัยกลาง ด้านทิศตะวันออกของอำเภอขุนยวม ไหลผ่านอำเภอขุนยวมไปทางทิศตะวันตก หักไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง วกกลับไปทางทิศตะวันตก ไหลลงแม่น้ำเมย ที่อำเภอสบเมยระยะทางยาว 215 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี ลำน้ำและลำห้วยต่างๆ ที่ทำให้เกิดแม่น้ำยวมมีอยู่หลายสายด้วยกัน เช่น น้ำแม่เงา  น้ำแม่ปอน น้ำแม่ลาหลวง น้ำแม่ลาน้อย น้ำแม่สะเรียง น้ำแม่ปุ้ย น้ำแม่อูคอ ฯลฯ 

By chan (prtomedia-at-yahoo-dot-co-dot-th) Answer by MemberDate 2009-09-20 14:28:39 IP : 58.64.99.39


Opinion No. 3 (138245)
แม่สะเรียงยังเป็นเมืองที่น่าอยู่นอกจากจะหลากหลายชาติพันธ์แล้วยังหลายศาสนามีทั้งพุทธ คริสต์  อิสลาม ซึ่งทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ค้าขายให้กัน ช่วยเหลือกัน เป็นภาพที่น่สประทับใจมาก  อยากให้ทุกคนมาสัมผัสเอง  เมืองแม่สะเรียง
By รักจังแม่สะเรียง Date 2011-02-18 20:06:06 IP : 1.46.54.175


Opinion No. 4 (138463)
บ้านเกิดฉันเองค่ะ .. แต่ไม่อยากให้เมืองนี้ไปซ้ำรอยเมืองปาย เชียงคาน เลย .. อยู่เงียบๆแบบนี้แหละ .. ดีแล้วหล่ะ ..
By ragawati (ragawati-at-yahoo-dot-com)Date 2011-03-06 00:32:16 IP : 119.46.184.2


Opinion No. 5 (141344)

ผมไม่ใช่คนแม่สะเรียง แต่เอางานมาทำอยู่ที่นี่นานแล้ว เพราะชอบที่นี่มาก เงียบและง่ายๆ  แล้วก็กลัวแม่สะเรียงจะเป็นแบบปายและเชียงคานมากๆ เพราะเคยอยู่มาทั้ง 2 ที่แล้ว โดยเฉพาะเชียงคานที่เคยอยู่เป็นเดือนช่วงที่กำลังฮิต  ... ใครมาเที่ยวแม่สะเรียง ก็ขอให้อยู่แบบที่คนที่นี่เขาอยู่กัน ขอให้มาพักผ่อน ไม่ใช่มาเอะเอะ วุ่นวาย มาเดินหาผับหาบาร์เบียร์กินเหล้า หาร้านที่มีป้าย in love เพื่อถ่ายรูป ...  ตกเย็น ที่นี่เขาอยู่กันอย่างเงียบๆ จึงขออย่าได้มาสร้างร้านเหล้่าหรืออะไรเหมือนแถวข้าวสารหรือที่อื่นเลย เพราะไม่เหมาะกับที่นี่ แล้วอย่าได้มาสร้างบ้านสร้างอาคารแบบแปลกๆ ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมท้องถิ่น เหมือนบางรีสอร์ทแถวถนนริมแม่น้ำยวมที่สร้างอาคารปูนแบบบาหลี น่าเกลียดมาก ... 

By คนพเนจร Date 2012-04-09 21:51:32 IP : 180.180.216.102Prev1Next


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail