เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร    กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานศิลปะและการออกแบบ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี   และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550

     ในหัวข้อ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ โดยประกอบด้วยการจัดกิจกรรม   ดังนี้    

การแสดงนิทรรศการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

ในระหว่างวันที่  1 –- 28   ธันวาคม  2550       หอศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร   วังท่าพระ   

ซึ่งประกอบด้วยพระราชกรณียกิจด้านจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์

การจัดบรรยาย  เสวนาทางวิชาการ

ครั้งที่  1 การเสวนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  หัวข้อ  พระราชอุปถัมภ์ต่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย”

จัดไปแล้วมื่อวันที่   22  สิงหาคม  2550     หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ

ครั้งที่  2  การเสวนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  หัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณในการแก้ปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร จัดไปเมื่อวันที่   12  ตุลาคม  2550   หอศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่  3  การเสวนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ จัดเมื่อวันที่   14    ธันวาคม   2550      หอศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดทำหนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจ

หนังสือรวบรวมผลงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านศิลปะและการออกแบบ  

เนื้อหาประกอบด้วย

-    จิตรกรรมในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก   

-    พระราชกรณียกิจด้านสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย  ด้านสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมร่วมสมัย  นาวาสถาปัตยกรรม  การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 

พระราชกรณียกิจด้านมัณฑนศิลป์ ประกอบด้วย ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน   

-   ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบ  4   สี  ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

ขนาดหนังสือ  30.00 X 32.50  เซนติเมตร    จำนวน  174  หน้า

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  สำนักงานอธิการบดี

ตลิ่งชัน  กรุงเทพ ฯ  โทร. 0-2880-7730, 0-2880-7374   ต่อ  2503,2521  www.su.ac.th
กรุงเทพมหานคร

ตลาดนัดรถไฟรัชดา
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ริมน้ำเจ้าพระยา เสริมสิริมงคล
อิงธรรมชาติ ที่บางขุนเทียน article
โล้ชิงช้า
เขาดินวนา.....สวนสัตว์แห่งแรกของไทย
บ้านซอยวัดอนงค์
วัดศรีสุดาราม
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดเทวราชกุญชร
วังปารุสกวัน
วัดยานนาวา
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดคฤหบดี
วัดอมรินทราราม
วัดอรุณราชวราราม
เซี่ยงไฮ้แมนชั่น
วัดตลิ่งชัน
ล่องเจ้าพระยา สายน้ำ สายวัฒนธรรม
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ย้อนสู่ตำนานที่สุดถนนสาทร
Wat saket
At One Inn Hualampong Hotel
Chill Out In Style at D'sens
ย้อนสู่ตำนานที่สุดถนนสาทร
แพคเก็จพิเศษ โรงแรม โกล์ว ตรีนิตี้ สีลม
Be Your Guest
Road Home