วันเต่าโลก
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


วันเต่าโลก

 

Cr.https://www.thegreatprojects.com

วันที่ 23 พฤษภาคม วันคุ้มครองเต่าโลก

 

ในประเทศไทยแม้ได้มีการบรรจุรายชื่อเต่าให้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไว้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกรุกรานในเรื่องของถิ่นที่อยู่ รวมทั้งถิ่นที่วางไข่ และต้องบาดเจ็บล้มตายจากภัยเนื่องจากมนุษย์เป็นจำนวนมาก

เต่า คือ เป็นสัตว์เลือดเย็น จัดอยู่ในประเภทสัตว์เลื้อยคลาน  มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปี  ซึ่งถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่ากระดอง จะสามารถหดหัว ขา และหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่เต่าบางชนิดก็ไม่อาจจะทำได้ เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน แต่มีริมฝีปากที่แข็งแรงและคม ใช้ขบกัดอาหารแทนฟัน โดยมากแล้ว เต่า เป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ช้า อาศัยและใช้ช่วงชีวิตหนึ่งอยู่ในน้ำ ซึ่งมีอาศัยทั้งน้ำจืด และทะเล แต่เต่าบางจำพวกก็ไม่ต้องอาศัยน้ำเลย เรียกว่า เต่าบก  ซึ่งเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
เต่าทะเล พบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น เต่าทะเลทั่วโลกที่พบมีอยู่ ๘ ชนิดคือ เต่ามะเฟือง  เต่ากระ เต่าตนุ  เต่าตนุหลังแบน เต่าหัวค้อน เต่าหญ้า เต่าหญ้าแอตแลนติก และเต่าดำ ในประเทศ ไทย มี 5 ชนิดที่พบ คือ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน และเต่ามะเฟืองเต่าหัวค้อน

ลำดับและรายชื่อเต่า ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 2546

69. เต่ากระ (Eretmochelys imbricata)
70. เต่ากะอาน หรือ เต่าจาน (Batagur baska)
71. เต่าจักร (Heosemys spinosa)
72. เต่าดำ หรือ เต่ากา (Siebenrockiella crassicollis)
73. เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Manouria impressa)
74. เต่าตนุ (Chelonia mydas)
75. เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่าหัวฆ้อน หรือ เต่าหัวโต (Caretta caretta)
76. เต่าทับทิม (Notochelys platynota)
77. เต่านา (Malayemys subtrijuga)
78. เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ หรือเต่าวัดหัวเหลือง (Hieremys annandalii)
79. เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง (Cyclemys dentata)
80. เต่าปากเหลือง (Melanochelys trijuga)
81. เต่าปูลู (Platysternon megacephalum)
82. เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
83. เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง (Callagur borneoensis)
84. เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง (Manouria emys)
85. เต่าหญ้าตาแดง หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea)
86. เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)
87. เต่าหวาย (Heosemys grandis)
88. เต่าหับ (Cuora amboinensis)