เขาดินวนา.....สวนสัตว์แห่งแรกของไทย
ReadyPlanet.com
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา
bulletพุทธศิลป์ยุคทรารวดี ที่วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์
bulletผ้าภูอัคนีบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์
bulletบ้านตาลอง บุรีรัมย์
bulletGilgit Baltistan สวรรค์ในที่สูง


free counters


เขาดินวนา.....สวนสัตว์แห่งแรกของไทย

 

เขาดินวนา หรือเรียกอีกชื่อว่า สวนสัตว์ดุสิต เป็นที่ พ่อแม่จะพาลูกน้อยไปเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ อย่างมีความสุข

สัตว์ขวัญใจของเด็กในเขาดินวนามีหลายอย่างด้วยกัน เช่น ลิงชนิดต่างๆ ฮิปโป ยีราฟ ม้าลาย เป็นต้น จะเห็นได้จากการที่เยาวชนจำนวนมากเข้าร่วมตั้งชื่อลูกสัตว์เกิดใหม่กันทุกครั้งที่ทางเขาดินวนาเปิดการแข่งขัน สวนสัตว์ดุสิตมีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 112 ไร่ กับอีก 277 ตารางวา เป็นพื้นดิน 85 ไร่ และพื้นที่น้ำราว 33 ไร่เศษ เป็นแหล่งรวบรวมของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์ต่างประเทศ และสัตว์ท้องถิ่นรวมกันถึง 2,500 ชนิด โดยมีสัตว์ปีกราว 1,300 กว่าชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 800 กว่าชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีก 272 ชนิด

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นสักร่วมกับเจ้าชายเดนมาร์ค เมื่อกว่า 100 ปีที่ผ่านมา
               ความเป็นมาที่ก่อเกิดสวนสัตว์แห่งนี้หากนับเนื่องย้อนหลังในราวกว่า 100 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2438 ได้มีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชอุทยานตามแบบอย่างของนานาอารยประเทศในตะวันตก ที่พระองค์ได้เสด็จฯ ประพาสไปทรงพบเห็นมา โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่บริเวณที่ราบด้านตะวันออกของพระราชวังดุสิต ได้มีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเกาะเป็นรูปพระราชหัตถเลขา พระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร.  ซึ่งแต่ก่อนมีอยู่หลายเกาะในเขาดิน เช่น เกาะสน อยู่ทางด้านเหนือ เกาะกวาง เกาะกลางหรือเกาะเขาดินวนา ซึ่งเป็นรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมายหลายชนิดทั้งไม้เมืองร้อนและเมืองหนาว ทั้งยังขุดคูคลองระบายน้ำ ทำถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรมประชากรเข้าไปยังเขาดินวนาโดยรอบหลายเส้นทาง

ป้ายบอกรายละเอียดในพิธีการต้อนรับแขกเมือง ด้วยการปลูกต้นสักร่วมกัน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า เขาดินวนา พระราชอุทยานแห่งนี้ ทรงใช้เป็นที่ทรงเปรี่ยนอิริยบทเพียงอย่างเดียว ไม่มีการนำสัตว์เข้ามมาเลี้ยงแต่อย่างไร เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงร่วมปลูกต้นสักกับเจ้าชายเดนมาร์ก ปรินซ์ วัลดิมา ซึ่งอยู่ในบริเวณเขาน้ำตก ด้านประตูอู่ทอง และในขณะนี้ต้นสักต้นนี้มีอายุถึง 107 ปีแล้ว

หลุมหลบภัยการโจมตีทางอากาศของทหารพันธมิตร ในสมัยมหาสงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่ 2

ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระราชอุทยานสวนดุสิตแห่งนี้ ถูกทิ้งให้รกร้างจนเป็นพื้นที่ป่าขนาดย่อม ที่อุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพฯ มาเป็นเวลาหลายสิบปี จนมาถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพื้นที่พระราชอุทยานสวนดุสิต มาจัดตั้งเป็นสวนสัตว์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ม้าลาย สัตว์จากทวีปแอฟริกาใต้ เป็นที่ชื่นชมของเด็กๆ

เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "พระราชอุทยานสวนดุสิต" จึงปรับเปลี่ยนเป็น "สวนสัตว์ดุสิต" หรือ "เขาดินวนา" ซึ่งนับว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา ทั้งได้นำลูกหลานกวางดาว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงนำมาจากชวา ที่เลี้ยงไว้ที่สวนอัมพร เข้ามาเลี้ยงที่สวนสัตว์แห่งนี้เป็นกลุ่มแรก จากนั้นจึงนำสัตว์อื่นเข้ามาเลี้ยงเพิ่มเติมและเพิ่มชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์มากขึ้นจนถึงทุกวันนี้

 

กระรอกที่อยู่อย่างอิสระในเขาดินวนา
           ในสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้ มีสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ หลุมหลบภัยเขาดิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยมหาสงครามเอเชียบูรพา และโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้หลบภัยการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตร ซึ่งเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ที่ประชาชนชาวไทยต้องเผชิญกับความหวาดกลัวยากแค้นจากมหาภัยสงคราม ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานคร

                ทุกวันนี้เขาดินยังมีมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คน ทั้งคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชม ศึกษาหาความรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ อยู่เสมอ ยิ่งเป็นในช่วงปิดเทอม หรือในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งวันสำคัญต่างๆ ด้วยแล้ว เขาดินยิ่งคึกคัก เต็มไปด้วยเยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ เข้ามาชมสัตว์และเดินเที่ยวเล่นในเขาดินวนาอย่างมากมายทีเดียว

เลียงผา สัตว์ที่หาดูได้ยากตามธรรมชาติ ทั้งๆ ที่ยังมีชุกชุมอยู่ทั่วไป
                เขาดินวนาเปิดเวลาทำการ 08.00-18.00 น. ทุกวัน อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยผู้ใหญ่ 50 บาท นักเรียนนักศึกษา ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท  ส่วนเด็กเล็ก-ปวช. 10 บาท  ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เข้าชมฟรี ชาวต่างชาติจะเสียค่าเข้าชมอีกอัตราหนึ่ง คือ ผู้ใหญ่ 100 บาท และเด็ก 50 บาท

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการนำเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ สวนสัตว์ดุสิต โทร. 0-2282-7111- 3 โทรสาร. 0-2822-6125          

 
กรุงเทพมหานคร

ตลาดนัดรถไฟรัชดา
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ริมน้ำเจ้าพระยา เสริมสิริมงคล
อิงธรรมชาติ ที่บางขุนเทียน article
โล้ชิงช้า
บ้านซอยวัดอนงค์
วัดศรีสุดาราม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดเทวราชกุญชร
วังปารุสกวัน
วัดยานนาวา
วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดคฤหบดี
วัดอมรินทราราม
วัดอรุณราชวราราม
เซี่ยงไฮ้แมนชั่น
วัดตลิ่งชัน
ล่องเจ้าพระยา สายน้ำ สายวัฒนธรรม
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ย้อนสู่ตำนานที่สุดถนนสาทร
Wat saket
At One Inn Hualampong Hotel
Chill Out In Style at D'sens
ย้อนสู่ตำนานที่สุดถนนสาทร
แพคเก็จพิเศษ โรงแรม โกล์ว ตรีนิตี้ สีลม
Be Your Guest
Road HomePrev1Next

Opinion No. 1 (133717)
พอดีกำลังหางานแบบนี้ในที่สุดก็เจอแล้ว
By เด็กประถม (oxo_ploy-at-hotmail-dot-com)Date 2010-02-20 10:59:10 IP : 125.25.18.100


Opinion No. 2 (138113)
ดีจิงๆๆ
By เอิร์ธ (asdfg-dot-6666-at-hotmail-dot-com)Date 2011-02-07 09:56:46 IP : 124.122.220.129Prev1Next


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail