นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวง รัขกาลที่ 9
dot dot
bulletท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านจาโบ่
bullet เสียมเรียบ-ศิลปะปราสาทหิน
bulletจิ่วจ้ายโกว สวรรค์ป่าเปลี่ยนสี
bulletความลับด้านสุขภาพของคน Hunza ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีและปลอดมะเร็ง
bulletThe Best Resort for Regenerative
bulletสะเมิง สามเมืองท่ามกลางขุนเขา


free counters


นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวง รัขกาลที่ 9

2 กันยายน - 7 มกราคม 2561

ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปกรรมไทย

ช่วงต้นรัชกาล จัดแสดงภาพชุดขาว-ดำของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชโอรส พระราชธิดา ตั้งแต่วันสมภพ และพระบรมวงศานุวงศ์

(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)

สำหรับภาพฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในครั้งนี้จำนวน 200 ภาพ มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่ ภัณฑรักษ์ คือ คุณนิติกร กรัยวิเชียร แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นรัชกาล  ช่วงกลางรัชกาล และช่วงปลายรัชกาล 

ช่วงกลางรัชกาล จัดแสดงภาพทรงงาน ณ สถานที่โครงการต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริ

(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)

ช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงภาพคราวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันสวยงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง

(คลิกชมภาพเพิ่มเติม)

นิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จัดแสดงระหว่าง 2 กันยายน 2560 - 7 มกราคม 2561 ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
Social Events

นิทรรศการอัตลักษณ์แห่ง "เบญจรงค์ไทย"
ชิม ช้อป ฟังเพลง ที่หลาดใหญ่ ภูเก็ตCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ E-mail: dithichaya@yahoo.co.th โทร. 0891192600